Beperking inzetten als kwaliteit

‘Hun nauwkeurigheid en vasthoudendheid komt de kwaliteit van de SubsidieManager ten goede’

Wanneer SubsidieGezocht-directeur Peter Potter bij Standergroep aanklopt voor het uitbesteden van werkzaamheden voor de fondsenwervingstool SubsidieManager, komt dat op een goed moment. Standergroep heeft een paar jaar gelden Standerlink opgericht. Een sociale en inclusieve onderneming die werk biedt aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met vormen van autisme. Peter de Jongh, directeur van Standergroep en Standerlink (staand rechts), en Chris van der Vegt, projectleider bij Standerlink (staand links), vertellen erover. Peter de Jongh: ‘Standergroep biedt re-integratiediensten, zoals jobcoaching, re-integratie en outplacement. Sinds 2018 bieden we ook werk aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld door een stoornis binnen het autistisch spectrum. Dit doen we in ons bedrijf Standerlink. De medewerkers die via Standerlink werken, hebben speciale begeleiding nodig en soms ook een speciale werkplek. Dat kunnen werkgevers vaak niet bieden binnen hun organisatie, terwijl ze wel werk hebben dat geschikt is voor deze groep. Een back-officefunctie werkt voor deze medewerkers vaak het best. Hun werkplek is daarom bij ons op kantoor in Zwolle en ze krijgen daar de gewenste begeleiding, terwijl ze opdrachten uitvoeren voor externe organisaties. Onze belangrijkste dienst is het verzorgen van content voor webshops.’

Systeem SubsidieManager actueel houden

Peter Potter zoekt voor de fondsenwerverstool SubsidieManager een partij die kan helpen met het up-to-date houden van het systeem en richt zich daarom tot de Standergroep. Projectleider Chris van der Vegt licht toe: ‘In de SubsidieManager zitten duizenden fondsen en subsidies. Regelmatig worden deze regelingen aangepast, bijvoorbeeld qua ingangsdatum of voorwaarden. Om het systeem van de SubsidieManager actueel te houden, zocht SubsidieGezocht een organisatie om dat aan uit te besteden. Standerlink bood dit werk nog niet, maar het is een mooie aanvulling op de reguliere werkzaamheden. Voor de medewerkers van Standerlink is het actualiseren van de SubsidieManager een uitdagende opdracht. Het vraagt veel uitzoekwerk. Dat is intensief en daardoor kunnen onze medewerkers dit niet een hele dag doen. Doordat we ook andere werkzaamheden bieden, kunnen ze het afwisselen.’

Volwaardig meedraaien in de maatschappij

Met deze werkwijze onderscheidt Standerlink zich van andere werkgevers. Peter legt uit: ‘We bieden betaald werk in een veilige omgeving aan mensen die aangewezen zijn op een bepaalde beschutting in hun werk. Wij hanteren geen zware deadlines en hebben reële verwachtingen, waardoor de medewerkers zich bij ons goed kunnen handhaven. Iedereen mag bij ons zijn wie hij of zij is. Dat is ook de filosofie van SubsidieGezocht en daarom passen we zo goed bij elkaar.’ Toch is Standerlink geen sociale werkplaats. Chris vertelt: ‘We zijn een commercieel bedrijf dat kwaliteit levert, juist dankzij de intrinsieke motivatie die voortkomt uit de beperkingen. Standerlink is ontstaan uit de ervaringen van Standergroep in de re-integratie. Soms zijn de werkaanpassingen zo ingrijpend dat je deze in alle redelijkheid van een reguliere werkgever niet kan en mag verwachten. Met de juiste aansturing, coaching en werkplekinrichting zie je dat deze mensen zeer gemotiveerd zijn en werk afleveren van een hoge kwaliteit. We zijn eigenlijk een externe afdeling van onze opdrachtgever. Door begeleiding en de samenwerking met onze opdrachtgevers kunnen onze medewerkers toch volwaardig meedraaien in de maatschappij.’

Inclusieve arbeid

Op het moment dat Peter Potter bij Standergroep aanklopt en hoort dat Standerlink hem wellicht kan helpen, heeft hij nog wel wat bedenkingen, maar inmiddels is ook Peter overtuigd van de kracht van Standerlink. Peter de Jongh vertelt hierover: ‘Opdrachtgevers kunnen altijd online met ons meekijken en reageren op wat wij doen. Daardoor kunnen we snel aanpassingen doorvoeren als dat nodig is. Voor de SubsidieManager controleren we nu zo’n honderd  regelingen per week. Dat kunnen we opschalen als dat nodig is. De SubsidieManager stuurt ons wekelijks een lijst met fondsen en regelingen om te actualiseren. Wij passen die rechtstreeks in de database van de SubsidieManager aan. Dat werkt efficiënt, maar het is wel belangrijk dat er vertrouwen is. Bij Peter Potter is dat vertrouwen er. Hij ziet dat de beperking van onze medewerkers voor de SubsidieManager juist hun kracht is. Ze zijn nauwkeurig en vasthoudend en dat komt de kwaliteit ten goede. Voor ons is Peter Potter inmiddels zelfs een ambassadeur op het gebied van inclusieve arbeid.’